Przeszukaj katalog firm budowlanych
Jeste┼Ť w:   FirmyBudowlane.pl
Sprz─Öt budowlany
Inny sprzŕt budowlany
Vacat Technika

Vacat Technika

JesteÂmy firm▒ produkcyjno-handlow▒. Wytwarzamy urz▒dzenia myj▒ce dla rˇ┐nych ga│ŕzi przemys│u i us│ug - od ma│ych myjni warsztatowych do du┐ych, przemys│owych systemˇw myj▒cych. Rozwi▒zujemy problemy naszych klientˇw kompleksowo, proponuj▒c optymaln▒ technologiŕ, buduj▒c urz▒dzenia o wymaganych parametrach i dobieraj▒c Ârodki chemiczne, korzystaj▒c z najnowszej wiedzy.

Liczba wizyt:   3572         Wersja do wydruku