Przeszukaj katalog firm budowlanych
Jeste┼Ť w:   FirmyBudowlane.pl
Budownictwo
Inne budownictwo
Sikla Polska Sp. z o.o.

Sikla Polska Sp. z o.o.

Przedsiŕbiorstwo Sikla zajmuje siŕ dystrybucj▒ zaawansowanych technologicznie systemˇw mocowa˝, oferowanych firmom z bran┐y przemys│owej. Proponowane produkty znajduj▒ zastosowanie dla technicznego wyposa┐enia obiektˇw w mocowania do instalacji u┐ytkowych. Sikla posiada wyj▒tkowo rozbudowany asortyment, na ktˇry sk│adaj▒ siŕ gotowe systemy mocowa˝ oraz wszystkie niezbŕdne elementy monta┐owe - takie jak uchwyty czy obejmy. Firma oferuje rozwi▒zania bez spawania, ktˇre s▒ │atwe i szybkie w monta┐u, gwarantuj▒c przy tym wysok▒ jakoŠ.

Liczba wizyt:   247         Wersja do wydruku