Przeszukaj katalog firm budowlanych
Jesteƛ w:   FirmyBudowlane.pl
MateriaƂy budowlane
Magazyny materiałów budowlanych
Rampa Imielin Sp. z o.o.

Rampa Imielin Sp. z o.o.

Rampa Imielin od ponad 14 lat jest wyspecjalizowanym marketem z artykułami budowlanymi oraz gospodarczymi. Firma od 1999r nieustannie siê rozwija i na dzień dzisiejszy może siê pochwaliæ wybudowaniem najwiêkszego i najnowocze¶niejszego składu budowlanego w Imielinie gdzie można kupiæ dosłownie każdy materiał niezbêdny przy budowie, remoncie czy podczas urz±dzania domu lub mieszkania. Od roku 2012 nasza firma udostêpnia klientom możliwo¶æ robienia zakupów online przez nasz sklep internetowy znajduj±cy siê pod adresem zamurowany. pl, w sklepie tym znaleŒæ można wiêkszo¶æ artykułów oferowanych przez nasz± firmê na terenie marketu ale dodatkowo zakupiæ w nim można produkty promocyjne które w markecie s± dostêpne w cenie normalnej, tak wiêc warto robiæ zakupy poprzez nasz sklep internetowy przynajmniej ze wzglêdu na oferty promocyjne.

Liczba wizyt:   12427         Wersja do wydruku