Przeszukaj katalog firm budowlanych
Jesteƛ w:   FirmyBudowlane.pl
MateriaƂy budowlane
Magazyny materiałów budowlanych
Przedsiêbiorstwo Wielobranżowe BUDIMET Sp. z o. o.

Przedsiêbiorstwo Wielobranżowe BUDIMET Sp. z o. o.

W naszej ofercie znajduj± siê materiały budowlane uznanych producentów krajowych i zagranicznych.
Oferowane wyroby s± wyprodukowane według najnowszych ¶wiatowych technologii, posiadaj± wymagane atesty, ¶wiadectwa jako¶ci i certyfikaty ISO.

Zostali¶my wyróżnieni Gazel± Biznesu w 2006, 2007 i 2008 roku przez "Puls Biznesu".

Posiadamy 37 samochodów ciêżarowych w tym:

- 12 ci±gników siodłowych i samochodów ciêżarowych w transporcie miêdzynarodowym,
- 15 samochodów ciêżarowych i zestawów do przewozu wêgla, kruszywa i materiałów budowlanych,
- 10 samochodów dostawczych-samowyładowczych wyposażonych w HDS do obsługi składów budowlanych.

Głównym naszym obszarem działalno¶ci s± powiaty: gorlicki; tarnowski; nowos±decki.

Centrala: Gorlice
Odziały: Bobowa, Łużna, Moszczenica, Sêkowa.

Liczba wizyt:   4482         Wersja do wydruku