Przeszukaj katalog firm budowlanych
Jesteƛ w:   FirmyBudowlane.pl
MateriaƂy budowlane
Magazyny materiałów budowlanych
MAT-CHEM-BUD Centrum Chemii Budowlanej Sp.J.

MAT-CHEM-BUD Centrum Chemii Budowlanej Sp.J.

Firma nasza od 1994r. zajmuje siê doradztwem technicznym i sprzedaż± profesjonalnych materiałów chemii budowlanej, które maj± zastosowanie w różnych gałêziach przemysłu do budowy nowych obiektów jak również napraw eksploatacyjnych. Możemy do nich zaliczyæ takie obiekty jak oczyszczalnie ¶cieków, mosty betonowe i stalowe, kominy, dachy, zbiorniki wody pitnej, baseny, posadzki w przemy¶le spożywczym i maszynowym, posadzki kwasoodporne i antystatyczne. Posiadamy także w ofercie wszystkie technologie wykonania i napraw tarasów, hydroizolacji, termomodernizacji i zwi±zanej z ni± problemem podwyższonej wilgotno¶ci w obiektach mieszkalnych. Mieszamy na miejscu tynki i farby.
S± w ofercie materiały do renowacji zabytków. Jest również dział zajmuj±cy siê sprzedaż± i serwisem maszyn tynkarskich, a dla firm stale z nami współpracuj±cych wypożyczalnia maszyn budowlanych z szczególnym ukierunkowaniem na posadzki - listwa wibracyjna do zagêszczania betonu, frezarka i szlifierka do betonu, maszyna z podwójnym mieszaniem (duo-mix) do posadzek samopoziomuj±cych. Prowadzimy profesjonaln± chemiê do utrzymania czysto¶ci w takich obiektach jak markety, placówki służby zdrowia, hotele, szkoły, przemysł maszynowy, spożywczy ł±cznie z planem HACCP.
W przypadku rozwi±zań trudnych technicznie polecamy firmy wykonawcze posiadaj±ce autoryzacjê producenta i udokumentowane realizacje w podanych technologiach lub prowadzimy instruktaż bezpo¶rednio na budowie dla firm stosuj±cych dobrane przez nas technologie.
Dysponujemy magazynem o pow. 550 m2 i pomieszczeniem ekspozycyjno-sprzedawczym o pow. 300 m2. teren otwarty to pow. 2000 m2. posiadamy transport pozwalaj±cy na dostawê materiałów na budowê.

Liczba wizyt:   7101         Wersja do wydruku