Przeszukaj katalog firm budowlanych
Jesteƛ w:   FirmyBudowlane.pl
MateriaƂy budowlane
Cegły, beton i cement
GP Buduss Sp. z o.o.

GP Buduss Sp. z o.o.

Nasza przygoda w branży budowlanej zaczêła siê ponad 10 lat temu, gdy w 1998 roku otworzyli¶my skład materiałów budowlanych.

Działaj±c, jako firma rodzinna od samego pocz±tku do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, staraj±c siê zaspokoiæ potrzeby nawet najbardziej wymagaj±cych.

To wła¶nie zadowolenie Klientów jest naszym jednym z głównych celów, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby nasza obsługa była na najwyższym poziomie. Przez te wszystkie lata nabyli¶my ogromnego do¶wiadczenia i fachowej wiedzy w branży budowlanej, dziêki czemu z przyjemno¶ci± odpowiadamy na wszystkie nurtuj±ce pytania, doradzamy najlepsze rozwi±zania i rozwiewamy wszelkie w±tpliwo¶ci. Jeste¶my po to, aby pomagaæ i budowaæ Państwu domy marzeń.

Dowodem naszej solidno¶ci i zaufania jest fakt, że możemy pochwaliæ siê duż± rzesz± stałych, Klientów, która z dnia na dzień powiêksza siê. Z naszych usług oprócz Klientów indywidualnych korzystaj± liczne duże firmy i instytucje z całej Polski, a także z zagranicy.

Z upływem czasu nasza firma zaczêła siê w szybkim tempie rozwijaæ realizuj±c przy tym wiele znacz±cych i wspaniałych inwestycji w tym licznych bloków, osiedli, domów, a także szkół.

Lata nabytego do¶wiadczenia i nieustannej praktyki pozwoliły nam poznaæ bliżej potrzeby naszych Kontrahentów. Wychodz±c naprzeciw ci±gle rosn±cym wymaganiom Klientów, znacznie rozszerzyli¶my swoj± ofertê handlow±. Stawiamy na renomowanych producentów, którzy oferuj± towary najwyższej jako¶ci, m.in. s± to EDER, SCHIEDEL, H+H, KNAUF, KNAUF INSULATION, BAUMIT, CEMEX, LEIER, WINEBERGER, SYNTHOS, URSA, TONDACH, BOGEN, ROBEN, BRAAS, FAKRO, VELUX, WEBER i wiele wiele innych. W ci±głej sprzedaży mamy ponad 3000 materiałów budowlanych.,

Inwestuj±c w ci±gły rozwój firmy i dbaj±c przede wszystkim o zadowolenie naszych Kupuj±cych od nowego roku zaczêli¶my działalno¶æ, jako spółka GP BUDUSS.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Liczba wizyt:   15088         Wersja do wydruku