Przeszukaj katalog firm budowlanych
Jesteƛ w:   FirmyBudowlane.pl
MateriaƂy budowlane
Farby, lakiery i kleje
BET-POL

BET-POL

Firma Bet-Pol z siedzib± w Tuchowie przy ulicy K±pielowej została założona przez Adama Wójcika w 1993 roku. Pocz±tkowo działalno¶æ Firmy miała charakter handlu obwoŒnego. Jednak, w zwi±zku ze zmieniaj±c± siê koniunktur± na rynku oraz powiêkszeniem liczby klientów sieci detalicznej, a także poszerzeniem oferowanego asortymentu działalno¶æ i profil firmy zmieniły siê na stracionarny.
Hurtownia działa od 1995 r. na ulicy K±pielowej, a od 1997 na ulicy Kolejowej w Tuchowie.
Jeste¶my młod± firm±, jednak zasiêg obsługiwanych punktów w sieci detalicznej i hurtowej obejmuje województwa: małopolskie, podkarpackie, mazowieckie, ¶wiêtokrzyskie.

Zapraszamy do współpracy, oferuj±c ze swej strony solidno¶æ, sumienno¶æ i wzajemn± satysfakcjê z dokonanych transakcji handlowych.

Liczba wizyt:   2887         Wersja do wydruku